Privacyverklaring

Als u en ik professioneel in overleg raken over een klus, worden uw gegevens ook op professionele wijze bewaard.

Van de gegevens die mij, gedurende de correspondentie en het overleg, van u bekend zijn geworden bewaar ik enkel:
Naam
Adres
Emailadres (indien bekend)
Telefoonnummer (indien bekend)
Aard van de klus
Aangeboden prijsopgave
Overeengekomen bedrag
Data

De gegevens bewaar ik enkel en alleen om na de overeenstemming de praktische, zakelijke en boekhoudkundige kant van het werk te kunnen uitvoeren.
Deze gegevens bewaar ik gedurende de door de belastingdienst en andere wettelijke voorgeschreven perioden in mijn boekhouding. Daarna worden zij permanent verwijderd.
Op geen enkele andere wijze wordt gebruik gemaakt van de bij mij bekende gegevens.
Mijn boekhouding wordt in een separaat bestand, op een niet op internet aangesloten computer verwerkt om ongewenste toegang tot uw gegevens onmogelijk te maken.

Inzage door een klant is op verzoek en na overleg mogelijk.

Bart Dekker

BomenBart • Bart Dekker
Apeldoorn e.o.
T: 06 218 11 598
E: info@bomenbart.nl

Het is voor mij makkelijker te reageren op een e-mail dan aan de telefoon omdat ik vaak een gesprek niet kan aannemen.

Neem contact op